Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Komunikat w sprawie funkcjonowania Archiwum Państwowego w Częstochowie w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Archiwum Państwowe w Częstochowie funkcjonuje od dnia 17.10.2020 aż do odwołania z podanymi niżej ograniczeniami w zakresie:

 1. przyjmowania interesantów, ich wniosków i podań:
  1. podania/wnioski w sprawach wydawania urzędowych potwierdzeń (uwierzytelnionych kopii materiałów archiwalnych) niezbędnych do załatwiania spraw np. w sądzie, u notariuszy, w organach administracji, w ZUS):
   • proszę przesyłać drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu zaufanego na adres skrzynki podawczej Archiwum na platformie e-PUAP
   • proszę przesyłać pocztą tradycyjną,
   • proszę wrzucać do skrzynki podawczej, umiejscowionej na furtce przy wejściu do Archiwum,
   • w szczególnych przypadkach, które wymagają kontaktu z pracownikiem Archiwum, może złożyć osobiście w jego siedzibie w tym samym czasie tylko jedna osoba z zachowaniem wymaganych przepisami zasad i środków ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  2. wnioski do celów innych niż w ramach wydawania urzędowych potwierdzeń, czyli w sprawach prowadzenia poszukiwań lub wykonania kopii materiałów archiwalnych w trybie usługi (bez uwierzytelniania kopii i wydawania zaświadczeń, np. do celów genealogicznych, naukowych) proszę przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kancelaria@czestochowa.ap.gov.pl lub za pośrednictwem poczty
 1. udostępniania materiałów archiwalnych, ich kopii i księgozbioru:

               zawieszone pozostaje udostępnianie materiałów archiwalnych i ich kopii oraz   księgozbioru

 1. nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, współpracy z podmiotami tworzącymi niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny i osobami fizycznymi tworzącymi niepaństwowy nieewidencjonowany zasób archiwalny:

               zawieszone są działania (kontrole, ekspertyzy archiwalne, osobiste konsultacje) wymagające bezpośrednich kontaktów pracowników Archiwum z pracownikami jednostek tworzących materiały archiwalne, przedstawicielami  podmiotów niepaństwowych oraz osobami fizycznymi z wyłączeniem:

 •  koniecznych działań interwencyjnych,
 •  kontaktów w formie telefonicznej, elektronicznej (e-maili) i tradycyjnej korespondencji
 1. przejmowania materiałów archiwalnych:

zawiesza się przejmowanie przez Archiwum Państwowe w Częstochowie, z wyłączeniem przejmowania o charakterze interwencyjnym

 1. działań popularyzacyjnych, edukacyjnych, naukowych, wydawniczych:
 • zawieszone są lekcje historyczno-archiwalne, wycieczki, spotkania, zebrania, konferencje itp. z bezpośrednim udziałem słuchaczy/odbiorców
 • zawieszone są osobiste kontakty pracowników Archiwum Państwowego w Częstochowie w jego siedzibie lub poza nią,
 • mogą być prowadzone działania w formie elektronicznej lub zdalnie, ewentualnie w formie publikacji, kontaktów telefonicznych, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

 

O udzielenie wyjaśnień można zwracać się telefonicznie pod nr tel.: 34 363 89 31

 

Częstochowa, dn. 16.10.2020 r.

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Częstochowie

Elżbieta Surma-Jończyk

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1758 z późn. zmianami)