Archiwum Państwowe w Częstochowie

Kwerendy

Kwerenda archiwalna - poszukiwanie w materiałach archiwalnych danych dotyczących określonego zagadnienia lub osoby.

Rozróżnia się następujące rodzaje kwerend:

  1. do celów urzędowych
  2. do celów nieurzędowych

Cel nieurzędowy występuje wówczas, gdy spodziewane wyniki kwerendy nie są zamawiającemu potrzebne w postępowaniach przed organami administracji, sądami.

Zamówienia, co do których nie jest wskazany cel urzędowy, są realizowane poza zakresem administracji publicznej, bez zastosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Kwerendy do celów nieurzędowych stanowią sferę działalności usługowej archiwum.

Kwerendy przeprowadzane są na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony osobiście, listownie, faksem, pocztą elektroniczną. Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza wnoszenia podania telefonicznie. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego uwierzytelnione kopie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o nie, jeżeli:

Z tytułu uwierzytelnienie wykonanych kopii, odpisów lub wypisów uiścić należy także stosowne opłaty skarbowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-07
Data publikacji:2020-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:876