Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /_s13_1/index.php:1) in /_s13_1/popup.php on line 21
Czytelnia akt - Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Czytelnia akt

Materiały archiwalne udostępnia się każdemu w szczególności osobie fizycznej lub prawnej, organizacji społecznej, organom państwowym bądź samorządowym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Osoba fizyczna może działać w imieniu własnym lub jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zainteresowanego.

Zasady udostępniania określa Zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych oraz regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni akt Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Osoba przystępująca do bezpośredniego korzystania z materiałów archiwalnych wypełnia przed złożeniem szczegółowych zamówień Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. Interesujące użytkownika jednostki archiwalne udostępniane są na podstawie zamówienia - rewersu. Zamówienie wypełnia się oddzielnie dla każdej jednostki.

Archiwum Państwowe zapewnia osobom bezpośrednio korzystającym z materiałów archiwalnych dostęp do pomocy ewidencyjno-informacyjnych (inwentarzy książkowych, inwentarzy kartkowych, spisów roboczych, spisów zdawczo-odbiorczych, indeksów, repertoriów, komputerowych baz danych) z wyłączeniem księgi nabytków i ubytków.

Ogólne zasady obowiązujące w Czytelni akt

Prawa użytkownika pracowni naukowej:

Obowiązki użytkownika:

W Czytelni akt nie wolno:

Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje się odpłatnie kserokopie i skany z udostępnianych akt.

Pełen tekst regulaminu udostępniania znajduje się na dole strony w dziale "pliki do pobrania".

Godziny otwarcia

Czytelnia Archiwum Państwowego w Częstochowie jest czynna:

Zamówienia (rewersy) na jednostki archiwalne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy czytelnia@ czestochowa.ap.gov.pl lub kancelaria@ czestochowa.ap.gov.pl

 

Pliki do pobrania

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Częstochowie (121.50 KB)
Druk zamówienia mikrofilmów (42.50 KB)
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (35.50 KB)
Rewers (26.50 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-07
Data publikacji:2020-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2725