Materiały archiwalne udostępnia się każdemu w szczególności osobie fizycznej lub prawnej, organizacji społecznej, organom państwowym bądź samorządowym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Osoba fizyczna może działać w imieniu własnym lub jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zainteresowanego.

Zasady udostępniania określa Zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych oraz regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni akt Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Osoba przystępująca do bezpośredniego korzystania z materiałów archiwalnych wypełnia przed złożeniem szczegółowych zamówień Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. Interesujące użytkownika jednostki archiwalne udostępniane są na podstawie zamówienia - rewersu. Zamówienie wypełnia się oddzielnie dla każdej jednostki.

Archiwum Państwowe zapewnia osobom bezpośrednio korzystającym z materiałów archiwalnych dostęp do pomocy ewidencyjno-informacyjnych (inwentarzy książkowych, inwentarzy kartkowych, spisów roboczych, spisów zdawczo-odbiorczych, indeksów, repertoriów, komputerowych baz danych) z wyłączeniem księgi nabytków i ubytków.

Ogólne zasady obowiązujące w Czytelni akt

Prawa użytkownika Czytelni akt:

 • samodzielne i bezpłatne korzystanie z materiałów archiwalnych i dostępnych pomocy ewidencyjnych
 • sprowadzenie na koszt użytkownika kopii (mikrofilmów lub skanów) z innego archiwum i udostępnienie ich w pracowni naukowej
 • wykonywanie zdjęć własnym aparatem fotograficznym
 • odłożenie używanych materiałów do depozytu; przez 2 tygodnie archiwalia te nie będą odniesione do magazynu

Obowiązki użytkownika:

 • stosowanie się do Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni akt
 • czytelne wypełnianie zgłoszenia użytkownika i rewersu
 • okazanie zawartości torby lub plecaka na żądanie pracownika Archiwum
 • wykorzystanie materiałów zgodnie z tym, co użytkownik wpisał w zgłoszeniu użytkownika

W Czytelni akt nie wolno:

 • wynosić jakichkolwiek materiałów archiwalnych poza Czytelnię akt
 • używać telefonów komórkowych
 • ingerować w treść i układ jednostki archiwalnej (zmieniać układ akt w teczkach, pisać na aktach, kłaść teczki grzbietem do góry)
 • wnosić przedmioty i substancje mogące spowodować uszkodzenie dokumentów (np. artykuły spożywcze)

Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje się odpłatnie kserokopie i skany z udostępnianych akt.

Pełen tekst regulaminu udostępniania znajduje się na dole strony w dziale "pliki do pobrania".

Godziny otwarcia

Czytelnia Archiwum Państwowego w Częstochowie jest czynna:

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 7.30 do 14.30
 • w środy od 7.30 do 14.30 (do 17.00 po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty)

Zamówienia (rewersy) na jednostki archiwalne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Częstochowie (252 KB)
Druk zamówienia mikrofilmów (27 KB)
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (57 KB)
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego - wersja dostępna WCAG2.1 (57 KB)
Rewers (53 KB)
Rewers - wersja dostępna WCAG2.1 (27 KB)