Archiwum Państwowym w Częstochowie kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

Dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie jest Elżbieta Surma-Jończyk.

Do kadry kierowniczej ponadto wchodzą:

  • Kierownik Oddziału I ewidencji, opracowania, zabezpieczania zasobu, informacji i udostępniania – Ewa Dubaj
  • Kierownik Oddziału II nadzoru archiwalnego i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania – Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda