Powstanie Styczniowe

POWSTANIE STYCZNIOWE NA ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ W DOKUMENTACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

Fragment gazety - artykuł o ziemi częstochowskiej przed wybuchem powstania styczniowego

Ziemia częstochowska w przededniu Powstania Styczniowego – artykuł Henryka Roli.
Gazeta Częstochowska dodatek „Nad Wartą” nr 1 (59) z roku 1963, strona 5, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Odręcznie napisany stary dokument - akt zgonu Edwarda Lemańskiego z Kłobucka

Akt zgonu Edwarda Lemańskiego dziedzica Dóbr Kłobuckich, który został osądzony i stracony przez powstańców. Według literatury Lemański był bardzo okrutny dla miejscowych chłopów i sprzyjał wojskom carskim.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kłobucku z lat 1808-1911, sygn. 125, akt zgonu nr 60 z roku 1863, strona 158.

Odręcznie napisany stary dokument - akt zgonu nieznanego powstańca rannego pod Mrzygłodem

Akt zgonu bezimiennego powstańca, który został ranny w potyczce pod miastem Mrzygłodem 28 lutego 1863 roku, zmarł w wojskowym lazarecie w Częstochowie.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 122 z roku 1863, strona 349.rona 76.

Odręcznie napisany stary dokument – akty zgonów powstańców poległych w bitwie pod Wąsoszem w dniu 23 kwietnia 1863 roku

Akty zgonów Józefa Wieczorkiewicza i Kazimierza Nowakowskiego powstańców poległych dnia 23 kwietnia 1863 roku w bitwie pod Wąsoszem (gmina Popów). Wśród akt zgonów Parafii w Wąsoszu znajduje się 16 aktów zgonów powstańców, którzy zostali rozpoznani przez swoje rodziny.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu z lat 1808-1911, akty zgonów nr 24 i 25 z roku 1863, strona 76.

Odręcznie napisany stary dokument – akty zgonów powstańców poległych w bitwie pod Wąsoszem w dniu 23 kwietnia 1863 roku

Bezimienne akty zgonów powstańców poległych dnia 23 kwietnia 1863 roku w bitwie pod Wąsoszem (gmina Popów). Wśród akt zgonów Parafii w Wąsoszu znajduje się 18 aktów zgonów bezimiennych powstańców w wieku od 20 do 40 lat.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu z lat 1808-1911, akty zgonów nr 32 i 33 z roku 1863, strona 80.

Odręcznie napisany stary dokument – akty zgonów powstańców poległych w bitwie pod Wąsoszem w dniu 23 kwietnia 1863 roku

Akty zgonów Kazimierza Michalskiego i Piotra Czajkowskiego poległych dnia 23 kwietnia 1863 roku w bitwie pod Wąsoszem (gmina Popów).
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu z lat 1808-1911, akty zgonów nr 16 i 17 z roku 1863, strona 72.

Odręcznie pisany stary dokument – informacja o 21 poległych powstańcach w bitwie pod Koniecpolem

Informacja o 21 poległych żołnierzach oddziału Naczelnika Oksińskiego w bitwie pod Koniecpolem w dniu 25 maja 1863 roku.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koniecpolu z lat 1856 – 1945, akt zgonu nr 20 z roku 1863 sygn.128, strona 83.

Odręcznie napisany stary dokument – akt zgonu powstańca poległego w bitwie pod Mazówkami  w dniu 14 października 1863 roku

Akt zgonu Jana Dobiecha, poległego w potyczce pod Mazówkami (gmina Miedźno), stoczonej 3 października 1863 roku.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 45 z roku 1864, strona 62.

Odręcznie napisany stary dokument – akt zgonu powstańca poległego w bitwie pod Mazówkami  w dniu 14 października 1863 roku

Akt zgonu Józefa Kosmulskiego, poległego w potyczce pod Mazówkami (gmina Miedźno), stoczonej 3 października 1863 roku.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 64 z roku 1863, strona 76.

Odręcznie napisany stary dokument – akt zgonu powstańca poległego w bitwie pod Mazówkami  w dniu 14 października 1863 roku

Akt zgonu Alexandra Mazurkiewicza, poległego w potyczce pod Mazówkami (gmina Miedźno), stoczonej 3 października 1863 roku.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 81 z roku 1863, strona 81.

Odręcznie napisany stary dokument – akt zgonu Dominika Osinowicza, powstańca rannego w bitwie pod Mrzygłodem 1 marca 1863 roku

Akt zgonu Dominika Osinowicza, żołnierza Witebskiego Pułku Piechoty, zmarłego w wojskowym lazarecie.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 189 z roku 1863, strona 366.

Odręcznie napisany stary dokument – akty zgonów rolników z Dźbowa 2 października 1863 roku

Dnia 26 września 1863 roku w Dźbowie patrol powstańców dokonał rozbrojenia miejscowych chłopów tworzących  straż wiejską stworzoną przez władze carskie. Najbardziej oporni zostali skazani wyrokiem sądu polowego na śmierć przez powieszenie, wśród powieszonych byli Józef i Felix Kromołowscy.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie z lat 1808-1911, akty zgonów nr 442 i 443 z roku 1863, strona 429.

Fragment gazety z artykułem o udziale chłopów w powstaniu styczniowym

Udział chłopów regionu częstochowskiego w Powstaniu Styczniowym – artykuł Henryka Roli.
Gazeta Częstochowska dodatek „Nad Wartą” nr 1 (47) z roku 1962, strona 5, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Fragment gazety z artykułem o Teodorze Cieszkowskim, jednym z przywódców powstania styczniowego

Cieszkowski bohater Powstania Styczniowego – artykuł Henryka Roli.
Gazeta Częstochowska nr 5 (347) z roku 1863, strona 7, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Odręcznie napisany stary dokument – informacja o kosztach leczenia powstańców w szpitalu w Częstochowie

Dokument dotyczący wydania  zgody przez Namiestnika Królestwa Polskiego na udzielenie pomocy lekarskiej w szpitalu cywilnym rannym powstańcom, kwiecień 1863 roku.
Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 32, strona 313.

Odręcznie napisany stary dokument z pieczęcią – informacja o kosztach leczenia powstańców w szpitalu w Częstochowie

Dokument dotyczący przekazania rannych powstańców z lazaretu wojskowego Witebskiego Pułku Piechoty do leczenia w Szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, kwiecień 1863 roku.
Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 56, strona 1.

Odręcznie napisany stary dokument– informacja o kosztach leczenia powstańców w szpitalu w Częstochowie

Dokument dotyczący umorzenia kosztów leczenia powstańców w Szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, wrzesień 1863 roku.
Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 56, strona 11.

Odręcznie napisany stary dokument– informacja o kosztach leczenia powstańców w szpitalu w Częstochowie

Dokument dotyczący umorzenia kosztów leczenia powstańców w Szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, wrzesień 1863 roku.
Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 56, strona 12.

Odręcznie napisany stary dokument – likwidacja klasztoru sióstr zakonnych w Częstochowie

Pismo Gubernatora Cywilnego Warszawskiego do Prezydenta Miasta Częstochowy z 14 grudnia 1864 roku w sprawie spisu majątku zniesionego klasztoru Mariawitek w Częstochowie. Represje po Powstaniu Styczniowym dotknęły zwłaszcza duchowieństwo, w regionie częstochowskim m.in. dokonano kasaty zakonów Paulinów przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary, Mariawitek w Częstochowie oraz Dominikanów w Gidlach.
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 351.

Odręcznie napisany stary dokument – likwidacja klasztoru Paulinów w Częstochowie

Pismo Gubernatora Cywilnego Warszawskiego do Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 1864 roku w sprawie spisania majątków i zajęcia klasztorów Ojców Paulinów przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary w Częstochowie.
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 365.

Odręcznie napisany stary dokument – likwidacja klasztoru Paulinów w Częstochowie

Pismo Gubernatora Cywilnego Warszawskiego do Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 1864 roku w sprawie spisania majątków i zajęcia klasztorów Ojców Paulinów przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary w Częstochowie.
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 366.

Odręcznie napisany stary dokument – likwidacja klasztoru Dominikanów w Gidlach

Pismo Michała Frankiewicza do Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 marca 1865 roku w sprawie lustracji i zajęcia na rzecz Skarbu Królestwa majątku należącego do klasztoru Dominikanów w Gidlach.
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 393.

Odręcznie napisany stary dokument – lista nagrodzonych urzędników za tłumienie powstania

Lista urzędników rekomendowanych do otrzymania medalu ustanowionego na pamiątkę stłumienia powstania 1863 i 1864 roku.
Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 42, strony 309-310.

Stary dokument drukowany – informacja o usunięciu z pracy urzędników za udział w powstaniu

Pismo w sprawie wydalenia ze służby rządowej za udział w powstaniu Inspektora z Janowa Karola Tolińskiego i lekarza weterynarii Trypenbaucha, wrzesień 1866 roku.
Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 3, strona 352.

Stary dokument napisany na maszynie – informacja z uroczystości odsłonięcia pomnika w Wąsoszu w 1938 roku

Relacja z roku 1938 z uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem 23 kwietnia 1863 roku
Starostwo Grodzkie Częstochowskie z lat [1928] 1933-1939, sygn. 3, strona 1.

Stary dokument napisany na maszynie – informacja z uroczystości odsłonięcia pomnika w Wąsoszu w 1938 roku

Relacja z roku 1938 z uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem 23 kwietnia 1863 roku
Starostwo Grodzkie Częstochowskie z lat [1928] 1933-1939, sygn. 3, strona 2.

Fragment starej gazety – artykuł o uroczystości odsłonięcia pomnika w Wąsoszu w 1938 roku

Artykuł dotyczący odsłonięcia pomnika ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem.
Goniec Częstochowski nr 186 z roku 1938, strona 3, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Czarno białe zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika w Wąsoszu w 1938 roku

Zdjęcie z roku 1935. Obchody 72 rocznicy Powstania Styczniowego w Wąsoszu nad grobem powstańców powiązane ze świętem Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Widoczni m.in. prezydent Częstochowy Jan Mackiewicz, generał Wacław Stachiewicz, starosta częstochowski Bazylii Rogowski.
Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-P-3128, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie.

Czarno białe zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika w Wąsoszu w 1938 roku

Zdjęcie z roku 1938. Widok frontu mauzoleum ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem w trakcie prac budowlanych.
Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-P-3128, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie.

Fragment starej gazety  z 1938 roku – informacja o uroczystości udekorowania orderem ostatniego żyjącego powstańca

Relacja z uroczystości udekorowania orderem Polonia Restituta Wojciecha Jędrzejkiewicza, weterana Powstania Styczniowego.
Goniec Częstochowski nr 20 z roku 1938, strona 4, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Dokument drukowany – informacja o powstańcu Wojciechu Jędrzejkiewiczu

Biogram Wojciecha Jędrzejkiewicza uczestnika Powstania Styczniowego.
[w] J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 124.

Stary dokument drukowany- zaświadczenie powstańca Wojciecha Jędrzejkiewicza

Zaświadczenie Wojciecha Jędrzejkiewicza, weterana Powstania Styczniowego z 1934 roku,
Teki Antoniego Szczawińskiego (notatki, relacje dotyczące politycznej działalności A. Szczawińskiego w latach 1905 - 1972), sygn.1, strona 135

Fragment starej gazety  artykuł o bohaterach powstania styczniowego

Obchody 75 – rocznicy Powstania Styczniowego w Polsce.
Goniec Częstochowski nr 18 z roku 1938, strona 1, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Czarno-biały dokument – nekrolog powstańca Antoniego Chlewickiego

Nekrolog powstańca Antoniego Chlewskiego.
Goniec Częstochowski nr 51 z roku 1932, strona 4, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Czarno-biały dokument – nekrolog powstańca Jana Szuberta

Nekrolog powstańca Jana Szuberta, uczestnika m.in. bitwy pod Wąsoszem 23 kwietnia 1863.
Goniec Częstochowski nr 239 z roku 1937, strona 6, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Fragment starej gazety z 1937 roku – informacja o pogrzebie Jana Szuberta

Opis pogrzebu Jana Szuberta, który przerodził się w manifestację patriotyczną.
Goniec Częstochowski nr 241 z roku 1937, strona 4, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Czarno-biała fotografia nagrobku powstańca styczniowego

Zdjęcie mogiły powstańca Antoniego Skowrońskiego na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, zdjęcie wykonane w latach 70-tych.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z lat [1925] 1950-1973 [1974], sygn. 13/67, strona 35.

Czarno-biała fotografia nagrobku powstańca styczniowego

Zdjęcie mogiły powstańca Sebastiana Rogacza na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, zdjęcie wykonane w latach 70-tych.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z lat [1925] 1950-1973 [1974], sygn. 13/67, strona 35.

Czarno-biała fotografia nagrobku powstańca styczniowego

Zdjęcie mogiły powstańca Ksawerego Wołowskiego na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, zdjęcie wykonane w latach 70-tych.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z lat [1925] 1950-1973 [1974], sygn. 13/67, strona 35.

Previous Next Play Pause