100-lecie dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami

7 lutego 1919 roku, w pierwszych miesiącach odbudowującego się państwa polskiego, Naczelnik Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami.

Specjalnie na tą okazję Archiwum Państwowe w Częstochowie przygotowało wystawę on-line pokazującą początki tworzenia się archiwum w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy do oglądania...

7 lutego 1919 r. w pierwszych miesiącach odbudowującego się państwa polskiego, Naczelnik Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami.

Status archiwów państwowych uzyskało 5 archiwów centralnych:

 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 • Archiwum Akt Dawnych w Warszawie
 • Archiwum Skarbowe w Warszawie
 • Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie
 • Archiwum Wojskowe w Warszawie

  oraz archiwa w Lublinie, Piotrkowie, Płocku i Lwowie.

Władzę nad archiwami państwowymi sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za pośrednictwem nowo powołanego Wydziału archiwów państwowych.

W Częstochowie archiwum państwowe zostało powołane Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 r. pod nazwą Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział Powiatowy w Częstochowie.

Wcześniej jednak funkcjonowało w mieście Archiwum Miejskie, którego dzieje opisał w publikacji pt. „Dawne Archiwum Miejskie Częstochowy” Franciszek Sobalski. „Częstochowskie Archiwum Miejskie powstało w podobny sposób, jak wiele innych archiwów miejskich. W okresie XIX-wiecznej registratury archiwista w Magistracie wykonywał jednocześnie pewne funkcje kancelaryjne. Można stwierdzić, że ówczesne archiwum i kancelarie były ściśle ze sobą połączone organizacyjnie i lokalowo. Taki sposób prowadzenia archiwum i kancelarii był wtedy zjawiskiem powszechnym.”

W zespole akt: Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948 znaleźć można wiele interesujących dokumentów, które stanowią źródło poznania dziejów archiwum miejskiego w tym m.in.:

 • akta dotyczące tworzenia i organizacji archiwum (skany: 1 - 28)
 • zatrudniania i wynagradzania archiwistów (skany: 29 - 34)
 • wyposażanie lokalu archiwum (skany: 35 - 39)
 • zasób archiwum i jego zmiany na przestrzeni lat (skany: 40 - 90)
 • porządkowanie zasobu, techniczne zabezpieczanie akt i ich udostępnianie (skany:91 - 103)
 • usytuowanie archiwum w strukturze organizacyjnej urzędu (przykłady z lat 1924, 1926, 1938,1941-1943) (skany: 104-108)
100-lecie dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami
Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171, okładka

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171,
okładka

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171, s. 1

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171,
s. 1

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171, s. 2

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171,
s. 2

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171, s. 3

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171,
s. 3

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171, s. 4

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171,
s. 4

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171, s. 5

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5171,
s. 5

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5863, s. 147

Akta miasta Częstochowy, sygn. 1863,
s. 174

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5863, s. 175

Akta miasta Częstochowy, sygn. 1863,
s. 175

Akta miasta Częstochowy, sygn. 5863, s. 176

Akta miasta Częstochowy, sygn. 1863,
s. 176

Akta miasta Częstochowy, sygn. 1863, s. 177

Akta miasta Częstochowy, sygn. 1863,
s. 177

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11