W 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Dzisiaj mija 10 rocznica katastrofy w Smoleńsku i 80 rocznica zbrodni katyńskiej. Archiwum Państwowe w Częstochowie pamięta o wszystkich ofiarach katastrofy i pomordowanych na kresach II Rzeczypospolitej.

Z tej okazji Archiwum przypomina osobę Alfreda Franke – lekarza, społecznika, mieszkańca Częstochowy, którego nazwisko widnieje na listach zamordowanych w siedzibie charkowskiego zarządu NKWD.

Alfred Erdman Franke – urodził się 10.12.1895 roku w rodzinie ewangelickiej, był synem Adolfa Franke i Wandy Schleicher. Ukończył w Częstochowie szkołę Zofii Wigurskiej oraz zdał maturę w Gimnazjum Polskim od 1915 roku studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom lekarski otrzymał w 1922 roku. W latach 1918-1921 jako ochotnik uczestniczył w obronie Lwowa. Po wojnie powrócił do Częstochowy, gdzie prowadził praktykę lekarska, pracował w Szpitalu Miejskim. W 1929 roku został ordynatorem oddziału chirurgicznego męskiego szpitala w 1933 roku wygrał konkurs na stanowisko naczelnego ordynatora Szpitala Chirurgicznego, na stanowisku pozostał do sierpnia 1939 roku, kiedy to został zmobilizowany. W toku kampanii wojennej trafił do Równem, gdzie w stopniu ppor. kierował szpitalem wojskowym. Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie trafił od obozów w Szepietówce, następnie w Starobielsku. Jego nazwisko widnieje na liście katyńskiej oficerów zamordowanych przez NKWD (opracowania podają jednak, że mógł przeżyć wojnę i umrzeć w jednym z obozów przejściowych). Żonaty z Zofią Ellą Buhle miał dwie córki i jednego syna.

Jako osoba zaangażowana społecznie działał w kilku organizacjach i stowarzyszeniach był m.in. wiceprezesem Klubu Sportowego „Victoria”, inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Pracy Społeczno-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, później współzałożyciel Koła Sportowego „Brygada”, członek Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej oraz Związku Strzeleckiego, należał do Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Jego nazwisko widnieje na Pomniku Katyńskim na cmentarzu Kule oraz Placu Katyńskim w Częstochowie.

(w opisie wykorzystano materiały pochodzące z następujących opracowań: Sętowski Juliusz, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Częstochowie, Częstochowa 2006, Słownik Biograficzny Ziemi Częstochowskiej pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego, Tom I, Częstochowa 1998)

W 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Akt urodzenia Alfreda Erdmana Franke z 10.12.1895 r., Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie z lat [1846] 1905-1936, sygn. 4, s.100 , Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 14277, s. 9

W 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Odpis dyplomu lekarskiego Alfreda Franke wydanego przez Uniwersytet Warszawski w 1922 r. , Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 14277, s. 9
W 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Wpis do księgi ludności stałej miasta Częstochowy dotyczący rodziny Alfreda Franke, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 8883, s. 375-376
W 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Drużyny KS „Ruch” Chorzów i KS „Brygada” przed towarzyskimi zawodami rozegranymi w dniu 11 czerwca 1934 roku na stadionie przy ulicy Pułaskiego. Z wiązanką kwiatów Alfred Franke. Teki Ignacego Sowały
W 10 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Powitanie drużyny węgierskiej Szeged FC przed zawodami towarzyskimi w dniu 30 lipca 1939 roku na stadionie KS „Brygada”. W powitaniu uczestniczy Alfred Franke, Teki Ignacego Sowały (Zbiór notatek, relacji itp. dotyczących klubów sportowych w Częstochowie
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5