Archiwum Państwowe w Częstochowie uprzejmie informuje, że Czytelnia Akt czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -14.30.

Istnieje możliwość skorzystania z Czytelni w środę do godziny 17.00, po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej do poniedziałku do godziny 14.30, a złożenie rewersów do godziny 13.00 w środę.