Głównym punktem obchodów jubileuszu była konferencja naukowa „Nasze wczoraj i dziś - rola archiwów państwowych w budowaniu lokalnej pamięci historycznej na  przykładzie Archiwum Państwowego w Częstochowie”. Wśród prelegentów znalazły się osoby z lokalnego środowiska naukowego, instytucji miejskich, stowarzyszeń, a także Dyrektor i pracownicy Archiwum Państwowego w Częstochowie, a tematy przygotowywanych wystąpień dotyczyły postrzegania Archiwum w lokalnej społeczności, zasobu Archiwum a także jego działalności, zarówno w pierwszych latach działalności jak i współcześnie.

Konferencji towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych „Skarbnica przeszłości – 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie” oraz film p.t. „Moje archiwum. Wspomnienia pracowników Archiwum Państwowego w Częstochowie”.

Konferencja transmitowana była na kanale Archiwum w serwisie YouTube, gdzie można ją także teraz obejrzeć. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Paweł Pietrzyk przemawia z mównicy do publiczności. Goście wydarzeni siedzą na krzesłach w rzędach.

Przemówienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, fot. Archiwum Państwowe w Częstochowie. fot. PRO-FOTO

Dyrektor Surma-Jończyk wręcza dyrektorowi Pietrzykowi pamiątkowa statuetkę

Wręczenie dr. Pawłowi Pietrzykowi pamiątkowej statuetki przez dyrektor Archiwum Elżbietę Surmę-Jończyk, fot. PRO-FOTO

Prezydent Matyjaszczyk wręcza dyrektor Surmie-Jończyk pamiątkowy dyplom

Przemówienie Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i wręczenie dyrektor Elżbiecie Surmie-Jończyk pamiątkowego dyplomu, fot. PRO-FOTO

Dyrektorzy Rutkowska i Zawilski stoją za mównicą. Trzymają bukiety kwiatów

Gratulacje składają dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesława Rutkowska i dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Piotr Zawilski, fot. PRO-FOTO

Goście zwiedzają wystawę

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Archiwum Elżbieta Surma-Jończyk zwiedzają wystawę „Skarbnica przeszłości – 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie”, fot. PRO-FOTO

Materiały archiwalne w gablotach

Wystawa materiałów archiwalnych: „Skarbnica przeszłości – 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie”, fot. Ewa Dubaj

Sześć osób stoi obok mównicy

Pracownicy Archiwum: Justyna Korzekwa, Michał Mszyca, Ewa Dubaj, Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda i Sergiusz Czarnota składają dyrektor Archiwum życzenia z okazji jubileuszu 25-lecia pracy na stanowisku, fot. PRO-FOTO

Zdjęcie grupowe pracowników Archiwum

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, dyrektor Archiwum Elżbieta Surma-Jończyk i pracownicy Archiwum Państwowego w Częstochowie, fot. PRO-FOTO

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8