10 czerwca w Belwederze Lista Krajowa Programu UNESCO wzbogaci się o nowe unikatowe obiekty dokumentujące ważne wydarzenia i działalność wybitnych osobistości w dziejach Polski.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wyjątkowa wystawa prezentująca wyróżnione dokumenty pt. „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”. Otwarcie ekspozycji nastąpi 9 czerwca o godzinie 19:00 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wystawa będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy i turystów przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie do 30 czerwca 2021 roku

Program Pamięć Świata

  • Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku
  • Jego celem jest podejmowanie działań służących ochronie i udostępnianiu międzynarodowego dziedzictwa dokumentacyjnego, a także zwiększanie świadomości jego znaczenia. Dziedzictwo dokumentacyjne to różnego typu obiekty o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowy, zarówno dokumenty, zespoły archiwalne, rękopisy przechowywane w bibliotekach i muzeach, jak i druki o wyjątkowej wartości dokumentacyjnej, a także inskrypcje oraz dokumenty audiowizualne (na nośniku analogowym lub cyfrowym).
  • Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją podejmowane są również działania na rzecz upowszechnianie wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego.
  • W ramach programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników: światowa oraz regionalne i krajowe. Znajdują się na nich dobra kultury istotne dla poszczególnych regionów lub narodów. W Polsce stworzona została Polska Lista Krajowa Pamięć Świata, na którą wpisywane są dokumenty i archiwalia o wyjątkowej wartości dla kultury polskiej.

Pamięć Polski

  • Polski narodowy zasób dokumentacyjny, wytworzony na przestrzeni wielu stuleci, powinien być należycie chroniony oraz udostępniany na potrzeby działań naukowych i edukacyjnych w pełnym zakresie jego informacyjnego bogactwa. W tym celu Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata podjął się stworzenia krajowej Listy Programu Pamięć Świata.
  • Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata ma już 3 edycje ogłoszone w 2014, 2016 oraz 2018 roku
  • W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, muzeów oraz środowisk naukowych, przewodniczy mu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami wpisanymi na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata 

Szczegółowe informacje dotyczące wybranych dokumentów dostępne są pod adresem wystawy UNESCO Pamięć Świata

Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 roku

Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 roku

Dokument króla Przemysła Drugiego z 15 sierpnia 1295 roku

Dokument króla Przemysła II z 15 sierpnia 1295 roku

Średniowieczne rotulusy z klasztoru na Ołbinie we Wrocławiu z lat 1257, 1305-1370

Średniowieczne rotulusy z klasztoru na Ołbinie we Wrocławiu z lat 1257, 1305-1370

Teki Górskiego - zbiór rękopisów do historii Polski w szesnastego wieku

Teki Górskiego - zbiór rękopisów do historii Polski w XVI wieku

Dokument króla Kazimierza Wielkiego dla biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z 4 lutego 1367 roku

Dokument króla Kazimierza Wielkiego dla biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z 4 lutego 1367 roku

Kolekcja utworów Fryderyka Chopina - lata 30. i 40. dziewiętnastego wieku

Kolekcja utworów Fryderyka Chopina - lata 30. i 40. XIX wieku

 Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca z lat 1591-1944

Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca z lat 1591-1944

Rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego z lat około 1834-1838

Rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego z lat około 1834-1838

Rękopiśmienny atlas Hrabstwa Bialskiego z 1791 roku

Rękopiśmienny atlas Hrabstwa Bialskiego z 1791 roku

Rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego z lat 1835-1865

Rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego z lat 1835-1865

Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 roku

Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 roku

Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku

Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku

Rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „W żalu najczystszym” z 1942 roku

Rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „W żalu najczystszym” z 1942 roku

Trybunał Koronny Lubelski z lat 1579-1811

Trybunał Koronny Lubelski z lat 1579-1811

Dzieła Jana Heweliusza z lat 1647-1690

Dzieła Jana Heweliusza z lat 1647-1690

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15