Ratusz

1000-lecie. Z dziejów częstochowskiej dzielnicy – wystawa współorganizowana z Muzeum Częstochowskim i prezentowana w formie on-line,  na która składają się archiwalia, fotografie, plany, dokumenty z początków XIX do lat 80. XX w.

Na ekspozycji można prześledzić zmiany w zabudowie, jakie zaszły na obszarze dzisiejszej dzielnicy Tysiąclecie, która do 1960 roku funkcjonowała na planach miasta pod nazwą Zawady. W przeszłości jej tereny zajmowały m.in. koszary wojskowe i gospodarstwa ogrodnicze rodzin: Zawadów, Hoffmanów, Jastrzębskich, Szczecińskich.

Na ekspozycji oprócz dokumentów archiwalnych zobaczymy fotografie z okresu PRL-u, m.in. w postaci Kroniki miasta Częstochowy, Kroniki budowy Promenady XXX-lecia, czy też pamiątki w postaci cegiełki oraz medalu z budowy kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika, którego budowa wiązała się ze sprzeciwem ówczesnych władz.

Zapraszamy do zwiedzania on-line: www.facebook.com/MuzeumCzestochowskie