POWSTANIE STYCZNIOWE NA ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ W DOKUMENTACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W CZĘSTOCHOWIE.

Dokładnie dzisiaj, 22 stycznia, obchodzimy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Częstochowie przygotowało wybór dokumentów przybliżających to wydarzenie w regionie częstochowskim.

Obszar Częstochowy i okolic znajdujący się według administracji Rządu Narodowego  w województwie kaliskim, powiecie wieluńskim stał się terenem walk oddziałów powstańczych z wojskami rosyjskim stacjonującymi w garnizonie częstochowskim. Największe potyczki na ziemi częstochowskiej miały miejsce pod Koniecpolem, Wąsoszem,  Kruszyną, Żarkami, Janowem, Ostrowami,  Mirowem, Ogrodzieńcem i Prusickiem. 

Mapa ziemi częstochowskiej

H. Rola, Powstanie Styczniowe na ziemi częstochowskiej, Katowice 1965, s. 65

Powstanie Styczniowe na ziemi częstochowskiej było wydarzeniem, które silnie zaciążyło na losach mieszkańców regionu. Wpisało się mocno w świadomości społeczności miasta i okolicznych miast, miasteczek i osiedli, na które spadły represje Rosji. Należały do nich, m.in. decyzje o pozbawieniu praw miejskich Kłobucka, Mstowa, Przyrowa, Janowa, Olsztyna i Krzepic. Dokonano również kasaty miejscowych klasztorów a duchowieństwo trafiło pod ścisłą kontrolę państwa.

Świadectwem zdarzeń lat 1863-1864 są mogiły powstańców na okolicznych cmentarzach, pomniki upamiętniające miejsca walk powstańczych, również dokumenty zgromadzone w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie. Zapraszamy do zwiedzania naszej wirtualnej wystawy poświęconej Powstaniu Styczniowemu.