Strona tytułowa gazety.

W piątek 1 września 1939 roku napaścią na Polskę Niemcy rozpoczęli trwający 6 lat największy konflikt zbrojny w historii ludzkości – II wojnę światową. Pochłonęła ona ponad 60 milionów ofiar, wśród nich blisko 6 milionów Polaków.

2 września, w najbardziej poczytnej częstochowskiej gazecie – „Gońcu Częstochowskim”, ukazał się artykuł dotyczący wybuchu wojny.